0 Item di dalam troli – Lihat Troli

Selamat datang Tetamu. Daftar untuk log masuk

Log Masuk Pengguna Baru Lupa Kata Laluan

Kifayatul Akhyar (Set/ 2 Jilid) K/N

Kuantiti 
Harga : SGD  36

Kifayatul Akhyar

Imam Taqiyuddin Abubakar B Muhammad Alhusaini

Penterjemah: Syed Ahmad Semait, K H Syarifuddin Anwar,�K H Mishbah Musthafa

Sebuah buku tua ilmu Fiqh yang melengkapi semua likuliku perma-salahannya, pernah dipegang sebagai buku teks di merata dunia. Terjemahan buku ini daripada bahasa asalnya memudahkan pengajarannya bagi mereka yang ingin menambah ilmu dalam syariat Islam.

Jilid 1: Cetakan Ketiga 1999. 9971-77-320-1. 736 m/s.
Jilid 2: Cetakan Pertama 2009.978-9971-77-587-2. 624 m/s.

Rebiu Produk — Jumlah Nilaian

ALL_RATING