0 Items in your cart – View Cart

Welcome Guest. Register to sign in

Sign In New User Forgot Password

  • Roh

   Roh Ibnul Qayyim Penterjemah: Syed Ahmad Semait Penulis telah mengumpulkan ideaidea yang membicarakan tentang roh lalu memberi komentarnya, berpandukan Al-Quran, Hadis Nabi, kata-kata para sahabat dan tabi�in serta membicarakan katakata yang menyeleweng dengan dalil-dalil yang bernas. Cetakan Keempat belas 2013. ISBN : 9971-77-294-9. Muka Surat : 551 m/s. Kulit Tebal ....

   SGD   23
  • Durus Al-Akhlak (Buku Kerja/ Darjah 3)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjah 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS, buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.
   SGD   4
  • Durus Al-Akhlak (Buku Kerja/ Darjah 6)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS, buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.
   SGD   4.2
  • Mari Belajar Baca Muqaddam Edisi Bersama Tajwid

   Mari Belajar Baca Muqaddam Edisi Bersama Tajwid Penulis: Syed Ahmad Semait Penyusun Tajwid: Hanafi Safingi Suatu pendekatan baharu terhadap penyelesaian masalah mengenalkan kanak-kanak hari ini kepada pembacaan Al-Quran, disusun menurut cara yang paling mudah dan praktikal dengan menggunakan huruf-huruf Jawi yang belum dikenal oleh mereka.  Mengandungi beberapa pelajaran bermula dari pengenalan huruf-huruf Hija’ Jawi (Arab) hingga kepada pengenalan huruf-huruf yang bersambung dan seterusnya kepada pembacaan Ayat-ayat Suci dari Juz 30, atau Juz Amma, atau Muqaddam, serta memberikan makna-makna yang terang dalam bahas....

   SGD   5
  • An-Nahu Al-Arabi Al-Jadid (Jilid 1)

   An-Nahu Al-Arabi Al-Jadid (Jilid 1)Cetakan Ketujuh : 2008 ISBN : 978-9971-77-396-0Kulit Lembut
   SGD   10.5
  • Nasihat Agama dan Wasiat Iman (Jawi)

   Nasihat Agama Wasiat Iman (An-Nashaah Ad-Diniyah Wal-Washaaya Al-Imaaniyah) Penterjemah: Syed Ahmad Semait Memberi bimbingan penting bagi pembaca untuk mengenal ilmu-ilmu yang wajib dari akidah Islamiah dan hukum hakamnya, serta ciri-ciri akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ia juga menunjukkan cara-cara berdakwah ke jalan Allah Ta'ala, dan menunaikan hak kewajiban terhadap agama Islam dengan berdalilkan ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis. Rumi: Cetakan Ketiga Belas : 2005. ISBN : 978-9971-77-005-1. Muka Surat : 493 m/s. Kulit Keras  Jawi: Cetakan Kelapan : 2004. ISBN : 978-9971-77-172-0. Kulit Keras ....

   SGD   23
  • Ilmu Fiqih Islam Lengkap

   Ilmu Fiqih Islam LengkapDrs H. Mohammad Rifa'iPerkara-perkara dibicarakan secara sederhana dan teratur agar mudah dipelajari dan dilengkapi sekali dengan dalildalil daripada Al Quran dan Hadis Nabi s.a.w. bermula dengan perbicaraan umum, diikuti dengan sumber Hukum Islam dan seterusnya dengan bab-bab Fiqh seperti Thaharah dan Shalat.Cetakan Kelapan : 2005. ISBN : 978-9971-77-046-6. Muka Surat : 496 m/s.Kulit Lembut ....

   SGD   14
  • Hidup Sesudah Mati

   Hidup Sesudah Mati Bey Arifin Kepercayaan hakikat adanya Hari Akhirat telah disimpulkan dengan siapa yang buat baik akan mendapat balasan yang baik, dan siapa yang buat jahat akan menerima balasan yang jahat. Namun ramai yang pudar keyakinan mereka kepada asas kepercayaan ini. Buku ini memberikan fakta-fakta yang jitu untuk menarik kembali kepada hakikat kepercayaan ini. Cetakan Ketujuh : 2005 ISBN : 978-9971-77-239-0 Muka Surat : 459 m/s Kulit Tebal....

   SGD   16
  • Anda Bertanya, Saya Menjawab

   Anda Bertanya Saya Menjawab Syed Abdillah Ahmad Al-Jufri Penulis menjawab sebanyak 311 masalah kemusykilan agama. Penghuraian permasalahannya lengkap dengan penerangan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Hadis. Cetakan Ketiga : 2005 ISBN : 978-9971-77-416-5 Muka Surat : 353 m/s Kulit Keras ....

   SGD   20
  • Allah Jalla Jalaluh

   Allah Jalla Jalaluh Said Hawwa Buku ini adalah salah sebuah buku dari rangkaian 3 buah buku dibicarakan tentang: Allah, Ar-Rasul dan Al-Islam. Buku ini adalah buku pertamanya yang membincangkan tentang zat Allah s.w.t. menurut kacamata pokok-pokok iktikad Islam dan kaum muslimin, yang disajikan secara lengkap dengan dalil-dalilnya yang konkrit dan mengharukan untuk mempengaruhi akal dan logika manusia, serta menolak keraguan dan menghilangkan segala kesamaran, khusus terhadap dakwaan setengah-setengah kaum yang anti islam, yang membawakan berbagai-bagai argumentasi yang mengelirukan dengan tujuan membuat manusia melupakan Tuhan... Cet....

   SGD   7.5
  • Akidah Islam (Kulit Lembut)

   Akidah Islam Muhammad Abu Zahrah Buku ini membicarakan tentang iktikad umum dan iktikad khusus, atau lebih jelas lagi iktikad orang biasa dan iktikad orang yang berilmu bagi setiap muslim-muslimah. Pengarang bermula dengan menarik pembaca kepada pokok iktikad itu dengan menghuraikan maksud duakalimah syahadah, lalu mebawanya mengembara kepada berbagai-bagai liku hukum dari semua aspek yang berkaitan dengan kepercayaan manusia dari segi asas ketauhidan itu kepada soal keperibadiannya dalam mengahayati islam sebagai agama. Pembicaran setiap aspeknya amat jelas dan menarik dengan dalil-dalil yang boleh menambah kuat keimanan manusi....

   SGD   5
  • Akidah Islam (Kulit Keras)

   Akidah Islam (Kulit Keras) (Al-'Aqa'idul Islamiyah) Sayid Sabiq Penterjemah: Syed Ahmad Semait Akidah merupakan syarat mutlak tercapainya penghambaan diri serta mengikatkan diri sepenuhnya kepada Allah S.W.T.. Buku ini menyajikan fungsi dan peranan akidah dan pelaksanaannya dalam bentuk amal. Terdapat berbagai ulasan mengenai ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan Rukun Iman dan pola hidup manusia beriman. Cetakan Kelapan 2006. ISBN : 9971-77-304-X. Muka Surat : 419 ....

   SGD   19
  • Wasiat Luqman Al-Hakim Kepada PuteraNya

   Wasiat Luqman Al-Hakim Kepada PuteraNya Syed Ahmad Semait Buku ini mendedahkan hikmat-hikmat dan kebijaksanaan yang terdapat di dalam nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim kepada puteranya, yang ia juga merupakan nasihat-nasihat dan wasiat-wasiatnya kepada kita, umat Islam seluruhnya. Moga-moga dengan membaca buku ini kita akan mendapat sedikit sebanyak faedah dan tauladan untuk mencerminkan hidup kita dengan berpandukan kepada pengajaran Al-Quran dan petunjuk-Nya. Cetakan Ketiga : 1991. Kulit Nipis ....

   SGD   5.7
  • Untaian Kisah Nabi dan Para Sahabat

   Untaian Kisah Nabi Dan Para Sahabat Muhammad Yusuf Al Kandahlawi Penterjemah: Syed Ahmad Semait Sejarah Islam masih banyak yang terpendam dalam lembaran-lembaran buku tua. Dalam usaha sulungnya Al Manhur, Syeikh Yusof Al-Kandahlawi telah menukilnya dalam tiga buah jilid besar. Pembaca akan mengenali perwatakan yang baik dan mendapat iktibar dari pengalaman perjuangan para Nabi dan tokoh lain. Cetakan Pertama : 1997. ISBN : 978-9971-77-351-1. Kulit Tipis. 795 m/s ....

   SGD   28
  • Sumur Usia

   Sumur Usia - Isa Kamari Sinopsis - Sajak-sajaknya hampir pada keseluruhannya, banyak yang dapat kita timba dari sumurnya tetapi dengan menggunakan sedikit kata-kata yang amat ekonomikal, kental dan padat. Perlu rasanya dibicarakan di sini bahawa boleh dikatakan keseluruhan sajak-sajaknya bernafaskan religius. Puisinya amat lembut, romantis dan padat berligar dengan falsafah kehidupan. Synopsis - A collection of poems written in 1980 by a young poet who was recently awarded the SEA Write Award in 2006. Cetakan Pertama 1993 Cetakan Pertama 1993 ISBN : 978-9971-77-318-X 48 Muka Surat ....

   SGD   3
  • Sejarah Perundangan Islam

   Sejarah Perundangan Islam Prof Dr Ahmad ShalabyMengenalkan pembaca kepada sejrah perundangan Islam serta perkembangannya yang berasal dari Al Quran dan Al Hadis. Buku ini jug memberi gambaran ringkas tentang pergolakan perundangan mulai dari zaman jahiliyah, kemudian ke masa perkembangan Islam dari satu zaman ke zaman yang lain. Aspekaspek pertikaian antara mazhab-mazhab turut diulas dan diberi latar belakangnya. Cetakan Ketiga : 1997. ISBN : 978-9971-77-189-6. Kulit Nipis. 253 m/s. ....

   SGD   7
  • Sedikit Tentang Kecanggihan Islam

   Sedikit Tentang Kecanggihan Islam Jaafar Omar Banafie, Ditahkik & ditulis semula oleh Syed Ahmad Semait Islam umpama suatu perbendaharaan yang penuh dangan ilmu pengetahuan dan pedoman hidup, setiap digali ilmunya, setiap itulah dia menumbuhkan ilmu yang baru, dan hal ini berterusan sehingga tiada akhirnya. Demikianlah rahmat Allah, diberikan setiap ilmu itu sesuai dengan keperluan manusia menurut keadaan dan zamannya, agar bimbingan ke jalan kebenaranNya itu tidak pernah terputus dari ilmu dan maklumat yang sangat diperlukan. Maka buku ini mengumpulkan beberapa tajuk popular yang tetap menjadi pokok perhatian kepada setiap Mu....

   SGD   5
  • Religion and Politics in Iraq

   Religion and Politics in Iraq M. Ismail Marcinkowski An historiographical approach on the history of the state of Iraq from 19th century to 1980's. It discusses the unique political situation of a minority Sunni population controlling the majority Shiite people. The writer explains this situation within the psyche of the Shiite concept of Taqqiyah and how a brutal government can dominate the majority of the people. A better understanding of the political and social environment would benefit a post Saddam Iraq.  First Edition : 2004. ISBN : 978-9971-77-513-1. Pages : 121 pp. ....

   SGD   20
  • Persian Historiography and Geography

   Persian Historiography and Geography M. Ismail Marcinkowski A translation from German of a work by the late Prof Bertold Spuler on Persian historiography and geography that provides further insight to the role of the Persian language in the spread of Islam and in India, Iran and countries in Central Asia coming under Islamic rule.  First Edition : 2003. ISBN : 978-9771-77-488-7. Pages : 96 pp. ....

   SGD   19
  • Nasihat-Nasihat Al-Quran (Edisi Baru)

   Nasihat-Nasihat Al-Quran Buku ini disusun untuk memudahkan pembaca mendapat dalil-dalil Al-Quran atau ayat-ayat yang memberi bimbingan dan keterangan bagi topik-topik terpilih, seperti perihal musyawarah, sabar, keadilan, nafsu, balasan di syurga, taubat dan sebagainya. Buku ini sekali gus menjadi pengenalan ringkas kepada kemurnian Al-Quran dan kesyumulan agama islam. Cetakan pertama : 2009. ISBN : 978-9971-77-588-9. Muka Surat : 193 m/s ....

   SGD   10
  • Menyingkap Tabir Ketuhanan

   Menyingkap Tabir Ketuhanan Abbas Jamal Pengarang membawa pembaca mengenali Allah melalui Nama-nama Allah yang Maha Agung. Setiap sifat ketuhanan diberi bab tersendiri dan setiap kupasan menyingkap sekelumit dari sifat ketuhanan yang berhubungan dengan beberapa fakta hidup. Cetakan Pertama : 1998. ISBN : 978-9971-77-368-6. Muka Surat : 751 m/s. ....

   SGD   25
  • Masih Ada Yang Sayang

   Masih Ada Yang Sayang - Rohani Din Suaminya yang egois membuat Julimah meninggalkan rumah. Ke mana telah dia pergi, apakah yang dia alami dan apa reaksi suaminya apabila dia pulang ? Cetakan Pertama : 2004 ISBN : 978-9971-77-529-8 433 Muka Surat ....

   SGD   11
  • Kurikulum Islam Dalam Perkembangan Sejarah

   Kurikulum Islam Dalam Perkembangan Sejarah Suatu kajian kritikal terhadap kurikulum pengajaran Islam yang digunakan umumnya di kebanyakan negara Islam. Pengarang mengambil kira perbandingan sistem pengajaran yang berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w. dan berikutnya, pengalaman pengarang sendiri dan contoh-contoh pro dan kontra, serta prinsip-prinsip pendidikan yang diasaskan atas dasar dakwah Islamiah. Cetakan Pertama : 2003. ISBN : 978-9971-77-487-9. Muka Surat : 115 m/s. Kulit Nipis. ....

   SGD   7
  • Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam

   Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam Prof Dr Ahmad Shalaby Penterjemah: Muhammad Labib Membincangkan perkara yang sering dihadapi oleh umat Islam dalam tiga bidang: kekeluargaan, kemasyarakatan dan kewangan. Perkara yang disentuh termasuk perkahwinan, maskahwin dan penjagaan ahli keluarga, hari perayaan dan hikmatnya, serta riba' dan jual-beli. Cetakan Ketiga : 2001. ISBN : 978-9971-77-057-1. Muka Surat : 367 m/s. Kulit Teba l ....

   SGD   17
  • Jiwa Agama Islam 1 & 2

   Jiwa Agama Islam Buku 1 & 2 Afiff AbdulFattah Thayyarah Sudah banyak yang ditulis mengenai Agama Islam, tetapi semakin banyak yang ditulis semakiin nyata kekurangan pengetahuan kita dalam serba-serbi mengenai selok-belok Agama Islam, yang memanglah tepat sekali menjadi penutup syariat Allah di atas muka bumi ini bagi setiap masa dan zaman. Buku 'Jiwa Agama Islam' ini adalah suatu lagi buku tambahan terhadap maklumat-maklumat tentang Agama Islam yang ditulis secara teliti dan luas, mencakup segala liku-liku yang berkaitan dengan hal-ehwal Islam dan hukum-hukumnya. Banyak dalil-dalil dan hujah-hujah yang diselitkan dalam perba....

   SGD   12
  • Islam Dan Perancang Keluarga

   Islam Dan Perancang Keluarga Dr. Nik Aziz Nik Pa Buku ini memberi gambaran yang lengkap mengenai perancangan keluarga, kebaikan dan keberkesannya dari segi perubatan mahupun kesihatan, pengamalan cara-cara kuno atau cara moden. Ia merangkumi sistem sosial yang luas, berpandukan syariat Islam. Cetakan Keempat 2002. ISBN : 978-9971-77-205-1 Muka Surat : 273 m/s ....

   SGD   14
  • Hukum Al-Quran

   Hukum Al-Quran - Imam Syafi'iy Susunan Imam Baihaqi Buku ini bukan saja penting bagi pelajar-pelajar agama dan orang-orang dewasa yang ingin menambah pengetahuan dalam bidang ilmu Ushul Fiqih, yang memecahkan hukum-hukum Fiqih Islam dari Al-Quran dan Sunnah (Hadis), malah ia lebih penting lagi bagi para maha siswa dan guru-guru agama serta orang-orang khusus yang ingin meneliti dan mendalami segi ilmu-ilmu Al-Quran, yang daripadanya diistinbath, yakni dikeluarkan setiap hukum dalam ilmu Fiqih Islam. Selain mengumpulkan secara tersusun semua pengkajian Al-Imam Asy-Syafi'iyah dan ijtihadnya dalam mengeluarkan sesuatu hukum, ia....

   SGD   9
  • Hakikat Iman Menurut Al-Quran dan Hadis

   Hakikat Iman Menurut Al-Quran dan Hadis Dr. Abdul Mun'im, Abdul Hamid Buku ini membicarakan tentang berbagai-bagai sapek iman dan keimanan manusia sejak zaman berzaman, dari masa sebelum syariat islam dikenal manusia hingga ke masa sesudahnya. Pengarang membawa kita meninjau ke zaman peradaban-peradaban tua yang pernah dikenali di negeri seperti Mesir, India, Cina, Jepang, Persia dan Babilon. Kemudian ke zaman para Anbiya sebelum Nabi Khatamun-Nabiyin, dengan mendedahkan gambaran-gambaran sejarahnya yang lengkap dalam bermacam-macam fahaman manusia tentang iman dan keimanan. Banyak perkara baru yang kan dapat dilihat dalam kaj....

   SGD   5
  • From Isfahan to Ayutthaya

   Fiqh Minoriti Muslim Penterjemah: Muhammad Haniff Hassan Istilah Fiqh al-Aqalliyat al Muslimah (hukum fiqh bagi minoriti muslim) diutarakan sekitar tahun 1990 oleh Sheikh Dr Taha Jabir Al-Alwani dan Sheikh Dr Yusuff Al-Qardhawi. Masyarakat muslim minoriti memerlukan disiplin hukum yang khusus, berlainan dari masyarakat muslim yang wujud di negara majoriti muslim. Hukum Fiqh Minoriti Muslim membicarakan keperluan baru bagi penduduk muslim minoriti dan berusaha menyelesaikan konflik berkaitan isu perbezaan budaya dan nilai asing dari penduduk asal negara tuan rumah. Setiap negara muslim minoriti punyai dinamika hukumnya yang t....

   SGD   23
  • Fiqh Minoriti Muslim

   Fiqh Minoriti Muslim Penterjemah: Muhammad Haniff Hassan Istilah Fiqh al-Aqalliyat al Muslimah (hukum fiqh bagi minoriti muslim) diutarakan sekitar tahun 1990 oleh Sheikh Dr Taha Jabir Al-Alwani dan Sheikh Dr Yusuff Al-Qardhawi. Masyarakat muslim minoriti memerlukan disiplin hukum yang khusus, berlainan dari masyarakat muslim yang wujud di negara majoriti muslim. Hukum Fiqh Minoriti Muslim membicarakan keperluan baru bagi penduduk muslim minoriti dan berusaha menyelesaikan konflik berkaitan isu perbezaan budaya dan nilai asing dari penduduk asal negara tuan rumah. Setiap negara muslim minoriti punyai dinamika hukumnya yang t....

   SGD   20
  • Facing One Qiblah

   Facing One Qiblah Legal and Doctrinal Aspects of Sunni and Shi'ah Muslims Karim D. Crow, Ahmad Kazemi Moussavi The Sunni-Shi'ah schism has had a profound impact upon the Muslim mind, even though the two groups share Islam's fundamental commitment to freedom of faith, political justice and social equity. The chief obstacle against real convergence between Sunni and Shi'ah Muslims remains the burden of crystallized attitudes inherited from the past. The authors train the light of critical scholarship of controversies over the past to indicate in what manner both groups have used and abused the past. By focusing upon injustices and....

   SGD   32
  • KAFIR DAN INDIKASINYA

   Kafir dan Indikasinya Ahmad Izzuddin al-Bayanuni Perkataan Kufur dan kafir sering terdengar� di telinga kita. Demikian pula dengan perkataan syirik dan musyrik,nifak� dan munafik. Kemudian dalam pemakaian bahasa Melayu, kita telah mengunakan perkataan-perkataan seperti kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin.Semua kata-kata ini berasal dari bahasa Arab, tetapi kita telahpun memakainya dalam bahasa kita, dan telah memahami maksudnya. Apabila kita tujukan perkataan kafir kepada seseorang, dia akan memprotes dan memberontak. Begitu pula jika kita gunakan� perkataan munafik atau musyrik� dan seumpamanya. Jadi siapakah dia seorang....

   SGD   6
  • DETIK-DETIK PENTING DALAM KEHIDUPAN RASULULLAH

   Detik-Detik Penting dalam Kehidupan Rasulullah (S.A.W) Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani Buku-buku sejarah dan berbagai-bagai approach dan style penulisannya memang sudah banyak� ada di tangan para pembaca, tetapi buku ini ada keistimewaanya tersendiri berbanding denga n buku-buku sejarah yang sudah ada. Selain ini ia merupakan suatu catatan sejjarah yang patut diketahui, ia juga dibahagikan kepada� dua bahagian. Pertama merangkum segala sesuatu yang mengenai peribadi Rasulullah s.a.w. dan hal-ehwal dirinya sendiri, lengkap dengan berita-berita mengenai putera-puterinya, isteri-isterinya, kaum kerabatnya, para penyusunnya, teman taulannya....

   SGD   2
  • SABILUL MUHTADIN

   SGD   12
  • Konsep Wira Dalam Masyarakat Melayu

   Konsep Wira Dalam Masyarakat Melayu Dr Shaharuddin Maarof Buku ini mengajak elit dan masyarakat Melayu merenung� semula beberapa kelemahan dalam falsafah, penilaian dan pandangan hidup kita seperti yang tercermin dalam konsep wira kita. Dalam meneliti persoalan ini, penulis cuba menyumbang terhadap perjuangan masyarakat Melayu dalam menentukan arah dan visi buat hari muka. Sebahagian penting dalam usaha ini, mengikut penulis, ialah menilai sernula warisan dan sejarah Melayu untuk memilih antara nilai-nilai luhur dan yang sebaliknya. Penilaian semula inilah yang akan mengukuh falsafah, kebudayaan dan identiti Melayu, yang berkemampuan pula m....

   SGD   6
  • Doa Dan Zikir (K/N)

   Doa Dan Zikir (Kulit Nipis) Syaikhul Islam ibnu TaimiyahBuku yang menqumpulkan bahagian "Doa" dan bahaqian "Zikir" yang disusun oleh Byalkhul-islam� Ibnu Talmiyah, meliputi sernua yang dibaca didalam sembahyang dan diluarsembahyang juga. Buku ini adalah lain dari yang biasa disusun oleh Imam-lmam yang lain dengan diberikan latar-belakang Doa atau Zikir itu"sama ada dari Hadls Rasulullah s.a.w. - mahupun amalannya sendiri.�Huruf Arabnya ditulis dengan khat (tuiisan) yang teranq untuk� memudahkan pembaca-pembaca di rantau kita ini. ISBN : 978-9971-77-121-7 ....

   SGD   3
  • Pelita Al-Quran (Al-Anfaal)

   Pelita Al-Quran Syed Abdillah Ahmad Jufri Naskhah tafsir Al-Quran dikumpulkan dari hasil kuliah yang disampaikan oleh penulisnya di kelas-kelas ilmu tafsir buat orang dewasa. Kandungannya telah diolah semula dengan berbagai tambahan fakta-fakta baru supaya dapat diraih manfaatnya dan diamalkan ajarannya. Buku 1 (Juz 30) : Cetakan Kedua 2003. 9971-77-423-2. 380 m/s. Buku 2 (Al Baqarah) : Cetakan Kedua 2007. 978-9971-77-464-6. 433 m/s. Buku 3 (Ali Imran-An Nisa�) : Cetakan Pertama 2003. 9971-77-465-8. 461 m/s. Buku 4 (Al Maidah - An An�am - Al A�raaf ) : Cetakan Pertama 2007. 978-9971-509-4. 576 m/s. Buku 5 (Al-AnFaal - AtTaubah - Yunus -....

   SGD   30
  • Alam Jin Dan Malaikat

   Alam Jin Dan Malaikat (Edisi Baru)  Abdul Razak Naufal, alihbahasa oleh Muhammad Labib Buku ini sungguh besar ertinya kepada anda, dan khususnya anda yang belum kenal semua liku-liku mengenai jenis makhluk-makhluk halus ini. Buku ini ditujukan kepasa semua oarang yang hidupnya selalu tidak tenteram, yang jiwanya kerap berkocak dalam pergelutan gelombang hidup yang penuh dengan syak dan was-was. ....

   SGD   4.5
  • 100 Tokoh Wanita Terbilang

   100 Tokoh Wanita Terbilang Syed Ahmad Semait Cerita-cerita ini dipetik dari berbagai buku rujukan sejarah, ditapis dan disaring untuk dijadikan bahan bacaan. Wanita-wanita yang dipilih ini yang harus dikenal oleh masyarakat pembaca kaum Muslimin kerana peranan penting masing-masing dalam zamannya. Cetakan Ketujuh 2008. ISBN : 9971-77-264-7. Kulit Tebal Muka Surat : 577 m/s. ....

   SGD   18
  • Ariff Discovers : Thank you Grandpa and Grandma

   Ariff Discovers Series - Thank you Grandpa and Grandma Author : Jumaini Ariff Ariff refuses to visit his grandparents, so Daddy tells him a little bit of the family history First Edition : 2013 ISBN :  978-9971-77-766-1
   SGD   5
  • Ariff Discovers : My Darling Sister

   Ariff Discovers Series - My Darling Sister Author : Jumaini Ariff Ariff gets upset when Qiyah disturbs him, and then poor Qiyah ends up in hospital. How is Ariff going to make up for this ? First Edition : 2013 ISBN :  978-9971-77-768-5
   SGD   5
  • Ariff Discovers : Goodbye Siti

   Ariff Discovers Series - Goodbye Siti Author : Jumaini Ariff Ariff has a pet fish, but as time goes by, he loses interest. What is going to happen to Siti ? First Edition : 2013 ISBN :  978-9971-77-769-2
   SGD   5
  • Untaian Kisah Para Wali Allah

   Untaian Kisah Para Wali Allah Syed Ahmad Semait Kumpulan cerita para Wali Allah yang suatu masa dulu menjadi bacaan popular oleh masyarakat ahli agama dan para pelajarnya kini diolah semula ceritanya sesuai dengan keadaan masakini. Buku ini juga bertujuan untuk menyampaikan faedah, tauladan dan nasihat bagi pembaca. Cetakan Keenam : 2004 ISBN : 978-9971-77-311-2 Muka Surat : 472 m/s....

   SGD   18
  • Rasulullah dan Al-Khulafa 'Ur-Rasyidun

   Haekal & Ali AudahBuku ini mengandungi kisah-kisah sejarah hidup Rasulullah dan Al-Khulafa 'Ur-Rasyidun:Sejarah Hidup MuhammadSejarah Hidup Abu Bakar As-SiddiqSejarah Hidup Umar Al-KhattabSejarah Hidup Uthman AffanSejarah Ali Bin Abi Talib
   SGD   154
  • Taubat dan Liku-Likunya

   Taubat. . . dan Liku-likunya Imam Ghazali Penterjemah: Syed Ahmad Semait Membicarakan secara terperinci permasalahan topik taubat sebagai penawar untuk mengubati diri yang berdosa sampai ia bersih semula. Banyak gambaran dan panduan diberikan untuk menjadi bahan muhasabah diri. Penterjemah memberi beberapa komentar untuk meningkatkan pemahaman pembaca. Cetakan Pertama 2013 ISBN : 978-9971-77-406-6 Kulit Lembut - 280 Muka Surat ....

   SGD   12
  • Ihya Ulumiddin

   Ihya Ulumiddin Imam Ghazali Penterjemah: Prof. TK H. Ismail Yakub Ini adalah karya terbesar oleh Imam Ghazali. Ia terbahagi kepada empat bahagian: Ibadat, Mu�amalat, Munakahat dan Jinayat. Setiap topik dibicara dan dihuraikan secara logis dan akademik, dengan contoh dan misalan. Jilid 1: Cetakan Ketujuh 2013. 978-9971-77-244-4. 1208 m/s. Jilid 2: Cetakan Ketujuh 2013. 978-9971-77-245-1. 1172 m/s. Jilid 3: Cetakan Ketujuh 2013. 978-9971-77-246-8. 1321 m/s. Jilid 4: Cetakan Ketujuh 2013. 978-9971-77-247-5. 1112 m/s. ....

   SGD   130
  • Syarah Ratib Haddad

   Syarah Ratib Haddad Imam Habib Abdullah Haddad Dibicarakan oleh: Syed Ahmad Semait Ratib Haddad adalah wirid yang sudah terkenal. Pembacaannya dimaksudkan sebagai benteng yang dapat menolak bala dan bahaya. Buku ini memberi penerangan yang perlu agar para pengamalnya dapat mengerti makna dan maksudnya. Bagi orang-orang yang belum mengenalinya, diharapkan mereka akan berminat mengamalkannya supaya mendapat faedah daripadanya. Cetakan Keempat 2006. ISBN : 9971-77-404-4. Kulit Nipis. 280 m/s. ....

   SGD   12
  • Sendi Agama Tiga Serangkai: Tuhid, Fiqh & Tasawwuf

   M. Abdai RathomyBuku ini merangkap tiga bahagian dari pelajaranpelajaran Syariat Islam. Ia disusun khusus untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran Syariat Islam dan hukum-hakamnya. Ia juga membantu pembaca dalam hal-hal yang wajib diketahui dari rukunrukun Iman, Islam dan Ihsan.Cetakan Kedua belas 2008.978-9971-77-190-4. Kulit Nipis. 343 m/s
   SGD   15
  • Pedoman Ilmu Tauhid (Kulit Nipis)

   Pedoman Ilmu TauhidHaji Osman JantanBuku susulan bagi buku pertama, Pedoman Ilmu Tauhid.�Dilengkapkan dengan maklumat dan kuliah yang pernah beliau bentangkan dalam ceramah beliau.Kitab Pedoman Ilmu Tauhid (Lengkap) membincangkan cara meningkatkan keimanan kepada Allah, Rasul, Kitab-kitab-Nya, para Malaikat-Nya, Hari Qiamat, Qadha dan Qadar dengan dalil yang jitu dan mudah difahami.Cetakan Pertama 2009.ISBN : 978-9971-77-738-8Muka Surat : 525Kulit Nipis....

   SGD   15
  • Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam Jilid 1

   Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam Jilid 1Abdullah Nasih UlwanPenterjemah: Syed Ahmad SemaitBuku popular ini memberi petunjuk yang berkesan dan terperinci bersumber daripada Al-Quran dan Hadis Nabi s.a.w. Kandungannya bertolak dari permulaan manusia mencari pasangan suami atau isteri, perkahwinan dan kemudian pembangunan keluarga dan penjagaan anak dari kecil hingga dewasa mengikut tuntutan syarak agar mencapai keridhaan Allah dan Rasul-Nya.Jilid 1: Cetakan Keenam belas 2009. 9971-77-238-8. 612 m/s.Jilid 2: Cetakan Ketiga belas 2009. 9971-77-251-5. 705 m/s.....

   SGD   18