0 Items in your cart – View Cart

Welcome Guest. Register to sign in

Sign In New User Forgot Password

  • Kerugian Dunia Karena Kemunduran Umat Islam

   Kerugian Dunia Karena Kemunduran Umat IslamBey Ariffin, Yunus Ali Al-MuhdlarUmumnya kitab ini sudah tersebar luas di seluruh kota-kota besar negara-negara Arab dan dikalangan para�ilmuan yang menjadi bahan penyelidikan oleh segala tingkat umat dan sebagian pemuka-pemuka ahli pikir untuk bahan pelajaran dan penyelidikan. Banyak para pendidik dan guru-guru dari generasi muda menganjurkan murid-murid mereka untuk menelaah kitab ini.�....

   SGD   6
  • Toleransi Kaum Muslimin

   Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Musuh-MusuhnyaYunus Ali Al-MuhdharBuku ini cuba memberikan catatan ringkas mengenai Toleransi Islam yang pernah dipraktikkan di dalam negara-negara Islam khususnya, dan juga dalam negara-negara di bawah naungan takluknya seperti di Mesir, Afrika Utara, Spain, India dan lain-lain. Toleransi ini bukan hanya dilaungkan oleh kaum Muslimin sebagai slogannya, malah diakui juga oleh ramai para orientalis, ketika mereka membuat perbandingan� di antara pemerintahan� kuasa Yahudi dan Nasrani.Cetakan Pertama 1990. kulit nipis....

   SGD   4
  • Timbangan Amal

   Timbangan AmalImam GhazaliTimbangan Amal...adalah sebuah buku yang sangat teliti membicarakan tentang perbedaan-perbedaan amal manusia dan tingkatan-tingkatannya dengan pertaliannya kepada ilmu tasawwuf dan ilmu akhlaq yang akan membimbing manusia ke jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.Cetakan Keempat 1991. kulit nipis....

   SGD   4
  • Pembinaan Perundangan Hukum Islam

   Pembinaan Perundangan Hukum IslamAbu HusnyMenerusi buku ini para pembaca dikemukakan tentang betapa perundangan hukum-hukum islam dan pembinaannya disampaing memperkenal sesuatu hukum itu. Ia juga mengetengahkan bagaimana para imam mujtahid dengan ijtihadnya mengeluarkan sesuatu hukum atau fatwa yang berlandas dalil-dalil Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas; umpamanya apakah Ijma' dan Qiyas itu? Berapakah syarat-syarat dan rukun Qiyas? Bolehkah kita mengqiyas sesuatu perkara itu dengan membuta tuli sahaja?....

   SGD   5
  • Islam Tentang Perang dan Damai

   Islam Tentang Perang dan DamaiDrs. Anshori Umar SetinggalDrs. H. Abu AhmadiBuku ini membicarakan konsep perang dan damai menurut pandangan Al-Quran, yang dibicarakan sesuai dengan semua aspek-aspek pemikiran manusia yang lama dan baru, serta dibandingkan pula trend politik Timur dan Barat yang diasaskan oleh falsafah manusia yang kini sedang mempengaruhi semua umat di dunia ini, termasuk umat Islam...Cetakan Pertama 1984. kulit nipis....

   SGD   4.6
  • Hingga Dimengerti Generasi Muda

   Hingga Dimengerti Generasi MudaAbdullah Nasih UlwanSebagai seorang pemuda islam, banyak perkara-perkara yang mesti kita lengkapkan diri kita, sehingga kita menjadi seorang muslim yang benar-benar seperti yang diharapkan oleh bangsa, negara dan agama. Pengarang cuba mengetengahkan fakta-fakta penting yang telah dilupakan oleh ramai para pendidik dan ibu bapa dalam membimbing anak-anak mereka menjadi muslim sejati.......

   SGD   3
  • Jalan Penyelesaian Problematika Kehidupan

   Jalan Penyelesaian Problematika KehidupanAmrun KSRHidup di dunia ini tidak terlepas dari berbagai-bagai problema yang semua manusia harus mengalaminya. Cara manusia menguraikan semua problema itu tergantung atas kebijaksanaan masing-masing dalam mengelolakan dirinya, namun begitu kerapkali timbul sesuatu problema pada setengah-setengah manusia menjadikannya bingung tidak tahu cara dan apa jalan yang harus ditempuhinya untuk menyelesaikan problema itu, sehingga terkadang ia keliru, dan tidak kurang pula ada yang menempuh jalan sesat yang sangat-sangat dilarang serta diancam oleh agama kita yang suci.Syukur agama Islam kaya dengan cara-cara bag....

   SGD   5
  • Etika Dalam Rumahtangga Islam

   Etika Dalam Rumahtangga IslamMuhamamd Alwi Al-Maliki Al-HasaniHidup kita perlu kepada bimbingan yang baik supaya kita tegak dalam pandangan ramai sebagai manusia ideal atau misali. Membentuk hidup yang baik memerlukan contoh teladan yang utama dan budi luhur yang terpuji, dan bagi kita kaum Muslimin tidak ada contoh telada yang lebih baik�atau budi�luhur yang lebih terpuji�daripada teladan dan budi luhur Rasulullah s.a.w kerana Allah Ta'ala sendiri telah memuji beliau dengan mengatakan bahwa 'budi luhurnya ialah sesuai dengan Al-Quran', sedang Al-Quran itu adalah kalamullah, yang menjadi pegangan kaum Muslimin�dan induk yang terawal d....

   SGD   2
  • Hakikat Nubuwah

   Hakikat NubuwahMuhammad Labib AhmadMembicarakan segala liku-liku yang berkaitan dengan perutusan para Rasul dan nubuwahnya termasuk pengertian Nabi dan Rasul serta keutamaan masing-masing antara satu dengan yang lain, mengenalkan sifat-sifat yang wajib dan mustahil serta jaiz bagi setiap Nabi dan Rasul, dengan menukilkan pula sebahagian dari�cerita-cerita mereka yang tersebut di dalam Al-Quran.Cetakan pertama 1985. kulit nipis....

   SGD   1.6
  • Pengantar Kuliah Akhlak

   Pengantar Kuliah AkhlakDrs. Humaidi TatapangarsaBuku ini mengandungi berbagai-bagai teori akhlak yang terkenal pada hari ini, termasuk perbedaan antara ilmu akhlak Islam dengan moral yang�bukan bersumber dari�Islam, ditambah pula dengan pendapat dan pandangan para intelek Islam dan bukan Islam.....

   SGD   2
  • Ke Arah Perlembagaan Islam

   Ke Arah Perlembagaan IslamAbu Bakar HamzahAntara isu-isu yang dijelaskan dalam buku ini adalah:Sistem PemerintahanKhalifahCara Mekantik KhalifahMu'awin Al-Tafwudh (Penolong Pengganti Kuasa)Mu'awin Al-Tanfidz (Penolong Pentadbir)Jawatan Amirul-JihadAngkatan TenteraKehakimanJawatan WaliAlat Pentadbiran NegaraMajlis Al-Ummah (Parlimen)Peraturan KemasyarakatanSistem EkonomiPolisi PendidikanCetakan Pertama 1983. kulit nipis....

   SGD   2.8
  • Puasa dan Aspek-Aspek Kehidupan Manusia

   Puasa dan Aspek-Aspek Kehidupan ManusiaLalu KhidzirBuku ini membicarakan hukum puasa dan selok-beloknya secara khusus, bermula dengan mengenalkan anda ta'rif puasa, dan hukum puasa sebelum dan sesudah Islam. Kemudian membincangkan pula tentang mana puasa yang wajib, yang sunat, yang makruh, dan yang haram, juga dijelaskan sekali rukun-rukun puasa,� yang membatalkan puasa, mathla' bulan, malam lailatul-qadr, zakat fitrah dan seterusnya mengenai apa saja yang bertalian dengan puasa dan hukumnya.Cetakan Kedua 1988. kulit nipis....

   SGD   3.6
  • Agama Masehi

   Agama MasehiProf. Dr. Ahmad ShalabySuatu pandangan yang menyeluruh mengenai Agama Masehi, atau lebih terkenal di sini dengan Agama Kristian yang dibicarakan oleh pengarangnya berpandukan kepada berpuluh-puluh buku dari buahpena penulis-penulis Barat dan Timur, di samping membicarakan sekali teks-teks yang dipetik terus-menerus dari kitab-kitab agama orang Kristian.Buku ini juga membicarakan pertelingkahan yang terdapat antara para penganut agama-agama lain terhadap Agama Masehi yang berupa berbagai pandangan dan pendapat dari kaum Muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasrani sendiri dan ahli-ahli fikir Barat, dan seterusnya diterangkan sekali perselis....

   SGD   4.6
  • Missi Abu Bakar Ash-Shiddiq

   Missi Abu Bakar Ash-ShiddiqDrs. Muhammad ZuhriBuku ini membawakan penceritaan tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq dan peribadinya sebagai khalifah pertama sesudah kemangkatan Rasulullah s.a.w., ditulis oleh Ustaz Khalid Muhammad Khalid iaitu penulis sejarah yang tidak asing lagi di dunia Arab. Moga buku ini akan menambahkan lagi pengetahuan mengenai diri dan peribadi sahabat utama ini.....

   SGD   4
  • Pembebasan Dari Kesesatan

   Pembebasan Dari KesesatanImam GhazaliBuku ini dikhususkan sebagai panduan kepada murid-murid ilmu suluk, yang berhubung rapat dengan kebatinan para murid dalam ilmu sufi. Dimulakan dengan membicarakan mazhab-mazhab syakkiyah sebagai pendinding bagi mereka supaya tiada terpesong daripada jalannya yang benar, diteruskan pula dengan mendedahkan kategori murid dalam penglibatan masing-masing dalam golongan-golongan mutakallimin (ahli ilmu kalam), bathiniyah (ahli kebatinan), filosuf dan sufi atau mistik. Banyak faedah dan petunjuk yang terkandung dalam buku ini untuk para murid dan salik.Cetakan Pertama 1983. kulit nipis....

   SGD   2
  • Petunjuk Permulaan

   Petunjuk PermulaanImam GhazaliBuku karya Imam Ghazali ini adalah terjemahan dari buku "Bidayatul Hidayah" yang memang sangat popular dalam kalangan guru dan murid yang mempelajari pelajaran permulaan dalam mendidik diri akan cara-cara hidup keislaman.Cetakan Kedua 1988. kulit nipis....

   SGD   3.6
  • Durus Al-Akhlak (Teks/ Darjah 6)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   5
  • Durus Al-Akhlak (Buku Kerja/ Darjah 5)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4
  • Durus Al-Akhlak (Teks/ Darjah 5)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.4
  • Durus Al-Akhlak (Buku Kerja/ Darjah 4)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4
  • Durus Al-Akhlak (Teks/ Darjah 4)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.4
  • Durus Al-Akhlak (Teks/ Darjah 3)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.4
  • Durus Al-Akhlak (Buku Kerja/ Darjah 2)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4
  • Durus Al-Akhlak (Teks/ Darjah 2)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.6
  • Durus Al-Akhlak (Teks/ Darjah 1)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.2
  • Durus Assirah Annabawiyah (Teks/ Darjah 5)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.4
  • Durus Assirah Annabawiyah (Teks/ Darjah 4)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.4
  • Durus Assirah Annabawiyah (Teks/ Darjah 3)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.4
  • Durus Assirah Annabawiyah (Teks/ Darjah 2)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.6
  • Durus Assirah Annabawiyah (Teks/ Darjah 1)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.2
  • Durus Attauhid (Teks/ Darjah 5)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   3.7
  • Durus Attauhid (Buku Kerja/ Darjah 4)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   3.7
  • Durus Attauhid (Teks/ Darjah 4)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   3.7
  • Durus Attauhid (Buku kerja/ Darjah 3)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.2
  • Durus Attauhid (Teks/ Darjah 3)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   5.8
  • Durus Attauhid (Buku Kerja/ Darjah 2)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   3.7
  • Durus Attauhid (Teks/ Darjah 2)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.5
  • Durus Attauhid (Buku Kerja/ Darjah 1)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   3.3
  • Durus Attauhid (Teks/ Darjah 1)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   5
  • Durus Addinil Islami (Buku Kerja/ Darjah 4)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   3.9
  • Durus Addinil Islami (Teks/ Darjah 4)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   3.9
  • Durus Addinil Islami (Buku Kerja/ Darjah 3)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   3.9
  • Durus Addinil Islami (Teks/ Darjah 2)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.6
  • Durus Addinil Islami (Teks/ Darjah 1)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   4.6
  • Durus Al-Lughah Arabiah (Buku Kerja/ Darjah 5)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   8.6
  • Durus Al-Lughah Arabiah (Buku Kerja/ Darjah 4)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   7.6
  • Durus Al-Lughah Arabiah (Teks/ Darjah 4)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   8.6
  • Durus Al-Lughah Arabiah (Teks/ Darjah 3)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   7.8
  • Durus Al-Lughah Arabiah (Teks/ Darjah 2)

   Buku Madarasah Peringkat Rendah sepenuh masa diterbitkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Agama MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) pada tahun 1995. Ia menggunakan modeul pengajaran dari darjah 1 hingga darjag 6 yang telah disiapkan oleh Jabatan Pendidikan Agama MUIS. Hasil kerjasama penulis-penulis seperti Allahyarham Ustaz Syed Abdillah Aljufri, Allahyarham Syed Ahmad Semait, dan Ustaz Supandi Jam Hada serta bantuan kewangan MUIS,�buku-buku ini dapat diterbitkan.Buku ini digunakan di beberapa madrasah-madrasah di Singapura dan di Sekolah Agama Rakyat Melaka.....

   SGD   8
  • Mari Belajar Sembahyang (Lelaki)

   Mari Belajar SembahyangSyed Ahmad Semait* Sesuai untuk pelajar permulaan; lengkap dengan penerangan, illustrasi dan rajah.* Bacaan Arab diberikan bunyinya dalam huruf rumi dan setiap ayat diberi makna.* Cara mengambil wudhu� dan doanya; Azan dan doanya dan seterusnya iqamat; Doa dan wirid sebelum dan sesudah sembayang.* Bacaan lengkap bagi sholat wajib lima waktu. Niat-niat sholat Jumaat dan dua hari raya.Lelaki: Cetakan Kelapan belas 2009, 978-9971-77-195-9. 98 m/sPerempuan: Cetakan Kedua puluh 2009, 978-9971-77-220-8. 98 m/s....

   SGD   3