0 Items in your cart – View Cart

Welcome Guest. Register to sign in

Sign In New User Forgot Password

  • Mari Belajar Sembahyang (Perempuan)

   Mari Belajar SembahyangSyed Ahmad Semait* Sesuai untuk pelajar permulaan; lengkap dengan penerangan, illustrasi dan rajah.* Bacaan Arab diberikan bunyinya dalam huruf rumi dan setiap ayat diberi makna.* Cara mengambil wudhu� dan doanya; Azan dan doanya dan seterusnya iqamat; Doa dan wirid sebelum dan sesudah sembayang.* Bacaan lengkap bagi sholat wajib lima waktu. Niat-niat sholat Jumaat dan dua hari raya.Lelaki: Cetakan Kelapan belas 2009, 978-9971-77-195-9. 98 m/sPerempuan: Cetakan Kedua puluh 2009, 978-9971-77-220-8. 98 m/s....

   SGD   3
  • Studi Ilmu-Ilmu Qur'an

   Studi Ilmu-Ilmu Qur'anManna Khalil Al-QattanMemberi perbincangan dengan menyeluruh berkenaan dengan selok-belok pengajian Al-Quran seperti: Perbezaan antara Al-Quran dengan Hadis Qudsi. Perbezaan antara Hadis Qudsi dengan Hadis Nabawi. Wahyu Asbabul Nuzul, dan bermacam lagi.979-8100-17-4. 554 m/s. kulit nipis....

   SGD   12
  • Menunggak Nilai, Melurus Faham...

   Menunggak Nilai, Melurus Faham...Mohd Jakfar Bin Hj. EmbekDalam koleksi rencana-rencananya di Berita Harian/ Berita Mingguan, Ust Mohd Jakfar menyentuh pelbagai isu, baik tempatan dan sejagat, yang membawa impak kepada ummah islam.Penulis mencatat keprihatinan, pendapat dan saranan-saranannya berdasarkan pada pengalaman penulis dalam arena pendidikan, dakwah dan pembangunan masyarakat, dan pengamatan beliau tentang perkembangan global semasa. Antara topik yang banyak diperbicarakan adalah salah faham tentang islam di kalangan orang islam dan bukan islam. Penulis mengajak pembaca merenung pergolakan dunia dan dugaan yang menghadapi masyarakat ....

   SGD   15
  • Pedoman Hidup Muslim

   Pedoman Hidup MuslimAbu Bakr Al-Jaza'iriMembahas secara terperinci tentang lima pokok ajaran islam; akidah, adab, akhlak, ibadah dan muamalah, agar setiap muslim dapat menata hidupnya sesuai dengan ketentuan islam.979-8100-30-1. 914 m/s. kulit tebal....

   SGD   20
  • Hukum Zakat

   Hukum ZakatDr. Yusuf QardawaiBuku ini memberi penerangan terperinci tentang hukum zakat. Ia merangkumi penjelasan luas berkenaan jenis-jenis zakat (seperti zakat peribadi, karyawan dan perusahaan) dan juga pelbagai masalah yang bersangkut-paut dengan zakat. Dilengkapi dengan daftar ayat, daftar hadis, bibliografi dan indeks.979-8100-34-4.1186 m/s.....

   SGD   24
  • Sistem Kehakiman dalam Islam

   Sistem Kehakiman Dalam IslamProf Dr Ahmad ShalabyMenerangkan sistem kehakiman dalam Islam serta menyusur perkembangannya mulai abad Khulafaur Rasyidin hingga kejatuhan kuasa pemerintahan Islam, dan membandingkan antara kuasa hakim dan kehakiman yang berpandu kepada syari�at Islam dengan sistem yang bergantung kuasa dan caranya menurut kehakiman buatan manusia.Cetakan Pertama 2003. 9971-77-486-0. Kulit Nipis. 114 m/s.....

   SGD   8
  • Imamul Muhtadin

   Imamul MuhtadinKisah suka dan duka Saiyidina Ali bin Abu Thalib r.a.HMH Al Hamid Al HusainiBuku ini mengumpul sejarah lengkap Ali bin Abu Thalib, seorang tokoh Islam yang banyak menabur budi dalam liku-liku perjuangannya yang rnengharukan dan penuh kesulitan. Beliau gigih untuk mengembalikan keadilan sosial Islam kepada asasnya sehingga ia gugur syahid sebagai pejuang Islam yang terbilang.Cetakan Pertama 1995. 9971773309. 774 m/s.....

   SGD   20
  • Sejarah Hidup Umar Bin Al-Khattab

   Sejarah Hidup Umar bin Al-KhattabMuhammad Husain HaekalPenterjemah: Ali AudahKisah hidup dan perwatakan Saiyidina Umar dikupas. Kepimpinan beliau juga dibincangkan sehingga buku ini boleh dijadikan suatu pegangan bagi sesiapa yang ingin menghidupkan dasar kecemerlangan Islam dalam mendirikan sebuah pemerintahan Islam yang adil dan jujur.Cetakan Pertama 1999. 9971-77-393-7. 810 m/s.....

   SGD   25
  • Sejarah Hidup Muhammad

   Sejarah Hidup Muhammad s.a.w.Muhammad Husain HaekalPenterjemah: Ali AudahPenulis menghuraikan jalan cerita kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. dan mendedahkan pengeliruan yang sengaja dibuat oleh orientalis Barat yang mengecam sesetengah jalan cerita sejarah dengan tujuan memesongkan para pembaca dari sumber-sumber yang sebenar.Cetakan Ke-38 2009. 978-979-81-000-24. 761�m/s.....

   SGD   24
  • Isra' dan Mi'raj

   Isra� dan Mi�rajSatu Analisa BaruAbdul Halim MahmudPenterjemah: Syed Ahmad SemaitBerpandukan nash-nash Al-Quran dan Hadis, serta rujukan dari sumber-sumber sahih, pengarang menjelaskan peristiwa luarbiasa ini sambil memberi analisis untuk menghuraikan kemusykilan yang timbuldari peristiwa Isra� dan Mi�raj. Cetakan Ketiga 2001. 9971-77-003-2. Kulit Nipis. 150 m/s....

   SGD   8
  • Nabi Muhammad s.a.w.

   Nabi Muhammad s.a.w.Abdul Razzak NaufalPenterjemah: Hj Osman bin Jantan, Syed Abdillah Al-Jufri dan Abdul Aziz Al-MurshidBuku ini mengupas sejarah Rasulullah dari lahir sampai wafatnya, serta semua topik utama yang pernah dijadikan bahan oleh para orientalis seperti persoalan poligami Rasul dan bukti-bukti kenabian baginda.Cetakan Kelima 2006. 9971-77-240-X. Kulit Nipis. 225 m/s....

   SGD   8
  • Mengenal Ahli Bait Rasulullah s.a.w.

   Mengenal Ahli Bait Rasulullah s.a.w.HMH Al Hamid Al HusainiBuku ini membicarakan mereka yang merupakan ahli keluarga Rasulullah, susur-galur kehidupan mereka dan peranan mereka dalam penyebaran agama Islam dan secara langsung pergolakan sejarah berzaman-zaman.Cetakan Kedua 2006. 9971-77-370-8. 334 m/s.....

   SGD   18
  • Rangkaian Cerita dalam Al-Quran

   Rangkaian Cerita Dalam Al-QuranBey ArifinPengarang mengumpulkan kisah nabi-nabi yang setelah membuat penyelidikan dan perbandingan agar sesuai buat bacaan pelajar dan orang dewasa. Pembaca dapat menyelami perjuangan para Nabi serta mengambil iktibar bagi jiwa dan rohani.Cetakan Keempat belas 2005. 9971-77-293-0. 379 m/s.....

   SGD   16
  • Rumah Tangga Nabi Muhammad s.a.w.

   Rumah Tangga Nabi Muhammad s.a.w.HMH Al Hamid Al HusainiBuku ini mengisahkan dengan terperinci mengenai rumah tangga Nabi Muhammad s.a.w. Penulis bermula dengan bonda nabi terdahulu, kemudian ke isteri-isteri Nabi s.a.w, puteri-puteri baginda dan cucu-cucu baginda. Juga dibicarakan adalah masalah kekhalifan, urutan sejarah Islam dan penerangan mengenai mazhab Syi�ah.Cetakan Kedua 2005. 9971-77-331-7. 1000 m/s.�....

   SGD   30
  • Halal dan Haram dalam Islam

   Halal dan Haram dalam Islam(Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam)Dr. Yusuf Al-QardhawiPenterjemah: Syed Ahmad SemaitMembicarakan dasar Islam dalam menentukan halal dan haram dan perbandingannya dengan hukum-hukum kepercayaan yang wujud sebelum Islam. Antara perkara yang dibincangkan adalah dalam segi pemakanan, kegiatan seharian dan kehidupan berumahtangga.Cetakan Ketujuh : 2014ISBN : 978-9971-77-597-1 Muka Surat : 590 m/s.
   SGD   27
  • Pedoman Haji, Umrah dan Ziarah (Lengkap & Mudah)

   Pedoman Haji, Umrah dan Ziarah (Lengkap dan Mudah)Haji Osman JantanPenulis telah menambah doa dan munajat yang sesuai ketika menjalankan ibadah haji dan umrah dalam edisi ini. Buku ini mengandungi intipati pelajaran bab Haji dalam Ilmu Fiqh yang sebenar dan diadun berdasarkan nash-nash dari Al-Qur�an dan Sunnah, Ijma' dan Qias, serta dilengkapi dengan pendapat Imam dari ke empat-empat Mazhab yang terkenal iaitu Hanafi, Maliki, Syafi�i dan Hanbali. Penulis memberi penerangan terperinci tentang tatacara ibadah tersebut dan keadaan di makkah dan Madinah. Susunannya amat praktis dan sistematik dan disertakan dengan doa-doa yang ma�tsur, pet....

   SGD   18
  • Falsafah Hidup

   Falsafah HidupProf Dr. HamkaPengarang menonjolkan pengalaman yang pernah dilaluinya sebagai cermin dan tauladan bagi manusia dalam menghadapi arus kemajuan dalam membangun negara dan memperkembangkan budaya diri yang sesuai dengan nilai Islam yang suci.Cetakan Ketiga 2002.9971-77-329-5. 359 m/s.
   SGD   14
  • Lembaga Hidup

   Lembaga Hidup Prof Dr. Hamka Buku ini membicarakan tanggungjawab dan kewajiban diri dalam hidup, dan keutamaan menentukan perjalanan hidup dengan ditunjuk oleh akal yang sempurna. Penulis membentangkan pengetahuan yang khusus yang patut kita ketahui kalau belum, atau membetulkannya jika salah arahnya. Buku ini padat dengan nash-nash dari Al-Quran dan Hadis Nabi, nukilan dari ahli falsafah dan para pujangga dan renungan hati pengarang. Cetakan Pertama : 1998. ISBN : 978-9971-77-371-6. Muka Surat : 295 m/s. ....

   SGD   17
  • Tasauf Moderen

   Tasauf Moderen Prof Dr. Hamka Pengarang membicarakan masalah hidup manusia yang sering inginkan kebahagiaan, namun takrif bahagia itu tidak selalunya sama bila diukur dengan kehendak jiwa. Apabila kita kaitkan bahagia dengan agama, maka jelaslah konsepnya, iaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengarang mencungkil berbagai sumber falsafah untuk menunjukkan mana yang benar dalam makna bahagia. Cetakan Kedua 2003. ISBN : 978-9771-77-332-5. Muka Surat : 300 m/s. ....

   SGD   15
  • Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani

   Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani  (Fathur-Rabbani Faidhur- Rahmani) Syeikh Abdul Qadir Jailani Penterjemah: Syed Ahmad Semait Ini merupakan buku bimbingan induk tasawuf terbesar Sidi Syeikh Abdul Qadir Jailani yang dikenali dengan julukan Sulthanul- Auliya�, iaitu Raja dari sekalian Wali. Ia memberi petunjuk dan penerangan untuk pembaca yang ingin mengetahui hakikat diri dan mencari makrifat serta kesucian diri. Cetakan Keempat 2013. ISBN : 978-9971-77-406-6. 660 Muka Surat....

   SGD   26
  • Rahasia Sufi

   Rahasia Sufi (Sirrul-Asrar fi ma Yahtaju ilahil-Abrar) Syeikh Abdul Qadir Jailani Penterjemah: Abdul Majid Hj Kahtib Buku ini adalah sebuah buku terjemahan dari seorang sufi yang terkenal, Syeikh Abdul Qadir Jailani. Buku tasawuf ini akan menarik seseorang kepada menikmati agamanya, menjaga syariatnya, mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan kata-kata hikmatnya. Cetakan Keempat 2004. ISBN : 978-9971-77-656-5. Muka Surat : 263 m/s. Cetakan Keempat 2004. ISBN : 978-9971-77-656-5. Muka Surat : 263 m/s. ....

   SGD   14
  • Aqidah Kaum Terselamat (Aqidatun-Najin)

   Aqidah Kaum Terselamat Dari Sesat Dan Bid�ah(�Aqidatul-Najin)Zainal Abidin Muhammad Al-FathaniPerbaikan bahasa: Muhammad LabibTahqiq dan pembetulan: Syed Ahmad SemaitBuku tua ini membicarakan Ilmu Ushuliddin menurut mazhab Ahlis-Sunnah wal-Jama�ah. Perkara yang terkandung dalam kedua belas bab termasuk Sifat Dua Puluh, para Rasul dan Nabi, Dua Kalimah Syahadat dan membentengi diri dengan akhlak yang mulia.Cetakan Kedua 2007.978-9971-77-500-1.384 m/s.
   SGD   20
  • Benteng Diri Ahli Hakikat

   Benteng Diri Ahli Hakikat Dalam Meniti Makrifat Kepada Allah(Huralat Ahlil Haqiqah Ma�Allah)Sayid Ahmad Ar-Rifa�iPenterjemah: Syed Ahmad SemaitEmpat puluh Hadis dijadikan asas untuk membicarakan permasalahan diri manusia dengan Tuhannya. Perbincangan dikaitkan dengan kebatinan diri dan jiwa yang dituntun ke jalan Penciptanya.Cetakan Keempat 2005.9971-77-322-3. 425 m/s.
   SGD   20
  • Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mu'min

   Tingkat Ketenangan Dan Kebahagiaan Mu�minDr. H. Hamzah Ya�qubBuku ini membicarakan tentang ilmu tasawuf atau ilmu yang menyangkut kebatinan seorang mukmin dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Ia ditulis secara sederhana tetapi meliputi semua aspek yang penting di sekitar ilmu kebatinan.Cetakan Keempat 2000.9971-77-118-7. 334 m/s.
   SGD   16
  • Bimbingan Mengenal Tauhid dan Akidah

   Bimbingan Mengenal Tauhid Dan AkidahMohammad Haji RaisMembicarakan tiga bahagian: Ilahiyat (berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan), Nubuwwat (mengenai para Nabi dan rasul) dan Sam�iyar (segala hal-hal ghaib yang wajib kita percayai). Juga menerangkan sebab kemunculan kefahaman pro-kontra dalam Islam dari puak-puak Khawarij, Murji�ah, Jabariyah, Mu�tazilah dan Ahlus Sunnah wal-Jama�ah.Cetakan Pertama 2004.9971-77-544-1. 341 m/s.
   SGD   18
  • Pedoman Orang Takwa (Bidayatul Hidayah)

   Pedoman Orang Takwa(Bidayatul Hidayah)Imam Ghazali Penterjemah: Hj Osman bin JantanKitab Bidayatul Hidayah digunakan oleh pelajarpelajar di Universiti Al-Azhar, Mesir. Buku ini diterjemahkan supaya dapat difahami oleh orang ramai akan kelebihannya dalam memberi petunjuk agar setia berbakti kepada Allah.Cetakan Kedua 2002. 9971-77-367-8. 160 m/s.
   SGD   10
  • Penyingkapan Hati Kepada Rahsia-Rahsia Ilahi Jld 2

   Penyingkapan HatiKepada Rahsia-rahsia Ilahi(Mukasyafatul-Qulub)Imam GhazaliPenterjemah: Thahirah Abdur RahmanTahqiq dan Pembetulan: Syed Ahmad SemaitSebuah buku tasawuf ulung yang memuatkan 111 bab yang membicarakan tentang sifat dang bicara hati yang patut dikenali setiap insan, agar dia dapat mengelakkan diri dari kelalaian yang membinasakan.Setiap bab dibicarakan dengan jelas, memberi panduan dan tauladan melalui hikayat dan penerangan wahyu dan Hadis. Antara perkara yang terselit adalah: perihal menundukkan hawa nafsu, sifat amanah dan sebagainya.Jilid 1: Cetakan Pertama 2004. 9971-77-539-5. 432 m/s.Jilid 2: Cetakan Pertama 2005. 9971-77-....

   SGD   28
  • Siyarus Salikin Juz 4

   Siyarus SalikinJalan para salik untuk mengabdi diri kepada Tuhan Rabbul �AlaminSyeikh Abdus Al-Jawi Al-PalembaniPembaikan bahasa: Muhammad LabibTahqiq dan Pembetulan: Syed Ahmad Semait Terjemahan dan pembincangan mengenai kandungan Ihya� Ulumiddin karya Imam Ghazali. Asalnya ditulis dalam bahasa Jawi lama dan telah diajar di pondok-pondok pendidikan agama Islam sejak kurun ke-19 hingga sekarang. Ditulis semula dengan pembaikan bahasa.Juz 1: Cetakan Ketiga 2008. 978-9971-77-452-3. 517 m/s. Juz 2: Cetakan Kedua 2004. 9971-77-468-2. 501 m/s. Juz 3: Cetakan Kedua 2004. 9971-77-485-2. 408 m/s. Juz 4: Cetakan Kedua 2006. 9971-77-494-1. 566 m/s.....

   SGD   28
  • Siyarus Salikin Juz 3

   Siyarus SalikinJalan para salik untuk mengabdi diri kepada Tuhan Rabbul �AlaminSyeikh Abdus Al-Jawi Al-PalembaniPembaikan bahasa: Muhammad LabibTahqiq dan Pembetulan: Syed Ahmad Semait Terjemahan dan pembincangan mengenai kandungan Ihya� Ulumiddin karya Imam Ghazali. Asalnya ditulis dalam bahasa Jawi lama dan telah diajar di pondok-pondok pendidikan agama Islam sejak kurun ke-19 hingga sekarang. Ditulis semula dengan pembaikan bahasa.Juz 1: Cetakan Ketiga 2008. 978-9971-77-452-3. 517 m/s. Juz 2: Cetakan Kedua 2004. 9971-77-468-2. 501 m/s. Juz 3: Cetakan Kedua 2004. 9971-77-485-2. 408 m/s. Juz 4: Cetakan Kedua 2006. 9971-77-494-1. 566 m/s.....

   SGD   23
  • Siyarus Salikin Juz 2

   Siyarus SalikinJalan para salik untuk mengabdi diri kepada Tuhan Rabbul �AlaminSyeikh Abdus Al-Jawi Al-PalembaniPembaikan bahasa: Muhammad LabibTahqiq dan Pembetulan: Syed Ahmad Semait Terjemahan dan pembincangan mengenai kandungan Ihya� Ulumiddin karya Imam Ghazali. Asalnya ditulis dalam bahasa Jawi lama dan telah diajar di pondok-pondok pendidikan agama Islam sejak kurun ke-19 hingga sekarang. Ditulis semula dengan pembaikan bahasa.Juz 1: Cetakan Ketiga 2008. 978-9971-77-452-3. 517 m/s. Juz 2: Cetakan Kedua 2004. 9971-77-468-2. 501 m/s. Juz 3: Cetakan Kedua 2004. 9971-77-485-2. 408 m/s. Juz 4: Cetakan Kedua 2006. 9971-77-494-1. 566 m/s.....

   SGD   25
  • Siyarus Salikin Juz 1

   Siyarus SalikinJalan para salik untuk mengabdi diri kepada Tuhan Rabbul �AlaminSyeikh Abdus Al-Jawi Al-PalembaniPembaikan bahasa: Muhammad LabibTahqiq dan Pembetulan: Syed Ahmad Semait Terjemahan dan pembincangan mengenai kandungan Ihya� Ulumiddin karya Imam Ghazali. Asalnya ditulis dalam bahasa Jawi lama dan telah diajar di pondok-pondok pendidikan agama Islam sejak kurun ke-19 hingga sekarang. Ditulis semula dengan pembaikan bahasa.Juz 1: Cetakan Keempat�2011. 978-9971-77-452-3. 517 m/s. Juz 2: Cetakan Kedua 2004. 9971-77-468-2. 501 m/s. Juz 3: Cetakan Kedua 2004. 9971-77-485-2. 408 m/s. Juz 4: Cetakan Kedua 2006. 9971-77-494-1. 566 m....

   SGD   26
  • Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf (Al-Hikam) Bhgn ....

   Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf(Al Hikam)Bahagian TerakhirProf Dr. K Muhibbuddin WalyBuku ini membicarakan hikmah dari ilmu Tauhid dan Tasawuf yang dipetik dari buku induk yang terkenal iaitu Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Askandary. Buku ini mengasuh diri dengan akidah Islam, mensucikan batin dan mengekang jiwa dari tuntutan hawa nafsu. Cetakan terbaru ditambah dengan Indeks.Jilid 1: Cetakan�Pertama 2009 (Dengan Indeks).978-9971-77-548-3. 516 m/s.Jilid 2: Cetakan�Pertama 2010. 978-9971-77-549-0. 817 m/s.....

   SGD   28
  • Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf (Al-Hikam) Bhgn ....

   Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf(Al Hikam)Bahagian 1/ Edisi BaruProf Dr. K Muhibbuddin WalyBuku ini membicarakan hikmah dari ilmu Tauhid dan Tasawuf yang dipetik dari buku induk yang terkenal iaitu Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Askandary. Buku ini mengasuh diri dengan akidah Islam, mensucikan batin dan mengekang jiwa dari tuntutan hawa nafsu. Cetakan terbaru ditambah dengan Indeks.Jilid 1: Cetakan�Pertama 2009 (Dengan Indeks).978-9971-77-548-3. 516 m/s.Jilid 2: Cetakan Pertama 2010. 978-9971-77-549-0. 817 m/s.....

   SGD   21
  • Sejarah Umat Islam

   Sejarah Umat IslamProf. Dr. HamkaMembicarakan sejarah perkembangan umat Islam mulai dari zaman jahiliah dan memberi penelitian menyeluruh dan berliku, bermula dari zaman pra-Islam, terus ke perutusan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Bani Umaiyah dan Abbasiya, Kerajaan Islam di Sepanyol, Afrika, Mesir, Syam dan Semenanjung Tanah Arab, penaklukan Monggol dan perkembangan di Asia.Cetakan Keenam 2010. 978-9971-77-326-7. 961 m/s. kulit nipis
   SGD   35
  • Liku-Liku Bid'ah

   Liku-Liku Bid'ah...dan masalah khilafiayahHMH Al Hamid Al HusainiMasalah Khilafiyah (perbedaan pendapat) yang ada sekarang didapati ada pihak yang suka mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan dan menyesatkan pihak yang berbeda pendapat mengenai soal-soal furu� yang bukan merupakan pokok ajaran agama atau yang tidak semazhab. Buku ini memberi penjelasan untuk menghapuskan suara-suara sumbang tersebut dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran, Hadis dan berbagai pendapat ulama.Cetakan Kedua 2005.9971-77-369-4. 548 m/s. kulit tebal....

   SGD   16
  • Dosa-Dosa Besar

   Dosa-Dosa BesarImam Alhafiz Muhammad Adz-DzahabyPenterjemah: Syed Ahmad SemaitBuku ini mengumpulkan sebanyak tujuh puluh dosa-dosa yang dikategorikan pengarangnya sebagai dosa-dosa besar yang wajib dikenal pasti, dipelajari dan dijauhi sekalian lapisan umat Islam dalam usaha mendapat keridhaan Allah dan Rasul-Nya.Cetakan Kesembilan 2011.978-9971-77-325-0. �598 m/s. kulit tebal....

   SGD   22
  • Was-Was

   Was-WasIbnul QayyimPenterjemah: Syed Ahmad SemaitPenulis mengumpulkan beberapa aspek dalam peribadatan seharian, di mana kita mungkin menjadi mangsa was-was, lalu membandingkan pula dengan perilaku Rasulullah s.a.w. dan para sahabat ketika mengerjakan peribadatan yang sama dan yang bersih dari was-was.Cetakan Ketiga 2008.978-9971-77-300-7. 123 m/s. kulit tebal....

   SGD   12
  • Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam Jilid 2

   Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam Jilid 2Abdullah Nasih UlwanPenterjemah: Syed Ahmad SemaitBuku popular ini memberi petunjuk yang berkesan dan terperinci bersumber daripada Al-Quran dan Hadis Nabi s.a.w. Kandungannya bertolak dari permulaan manusia mencari pasangan suami atau isteri, perkahwinan dan kemudian pembangunan keluarga dan penjagaan anak dari kecil hingga dewasa mengikut tuntutan syarak agar mencapai keridhaan Allah dan Rasul-Nya.Jilid 1: Cetakan Keenam belas 2009. 9971-77-238-8. 612 m/s. kulit tebalJilid 2: Cetakan Ketiga belas 2009. 9971-77-251-5. 705 m/s. kulit tebal....

   SGD   23
  • Budaya Ilmu

   Budaya IlmuProf. Dr. Wan Mohd Nor Wan DaudPenulis menjelaskan Budaya Ilmu bermula dengan pendekatan sejarah dan falsafah lalu membincangkan hubung kait antara jatuh bangun satu bangsa atau tamadun dengan budaya keilmuannya. Penulis juga menganalisis isuisu kontemporari dan menerangkan konsep pengislaman ilmuilmu, kekeliruan dalam pemahaman budaya ilmu, serta isu-isu praktikal dalam membina sebuah masyarakat berilmu.Edisi Baru 2007. Kulit Nipis.978-9971-77-572-8. 184 m/s.�....

   SGD   10
  • Ajarkan Anak-anakmu Cintakan Rasulullah s.a.w (Rum....

   Ajarkan Anak-anakmu Cintakan Rasulullah s.a.wDr. Muhammad Abduh YamaniPenterjemah: Syed Abdillah Ahmad Al-JufriPenulis membentangkan sejarah mengenai Nabi Muhammad s.a.w melalui kata-kata yang indah dan naratif yang bersahaja untuk mendekatkan pembaca kepada junjungan kita. Buku ini elok dibaca oleh ibu bapa agar mereka dapat mengajar anak mereka mencintaiRasulullah s.a.w.Cetakan Ketiga 2003. 9971-77-426-7. 212 m/s. Kulit nipis....

   SGD   9
  • Penghibur Hati Kepada Keluarga Si Mati

   Penghibur Hati Kepada Keluarga Si MatiImam Abu Abdullah Muhammad Al-ManbajiSebuah buku yang membicarakan tentang keutamaan sabar dan bersabar dalam menghadapi musibah dan bala bencana yang ditimpakan oleh Allah s.w.t. terutama sekali mereka yang kematian orang yang tersayang. Dihimpunkan fakta-fakta penting mengenai fadhilah sabar serta janji Allah Ta�ala terhadap orang yang bersabar. kesemuanya 30 bab dan setiap satu bab mengkhususkan suatu sudut dari sifat sabar yang tentu sekali tidak kurang faedah bagi pembaca.Ditambah dengan surah Yasin dan tahlil bagi mereka untuk dibaca oleh mereka yang kehilangan keluarga tersayang. Sesuai untuk dib....

   SGD   16
  • Nazar (Vow) and Hibah (Gift)

   Nazar (Vow) and Hibah (Gift)Sadali Rasban & Dr. Ismail Mohd @ Abu HassanIt is important that the reader must read and analyse the principle of the mechanism used with an open mind. Readers must also be reminded to take reference to Syari�ah (Quran, Hadith, etc.), not just opinions or past practices. One must not analyse this principle by taking reference from other mechanisms like the Wasiyyah or the Farai�d principles.These books hopes to motivate Muslims to be responsible in planning for their wealth transfer in accordance with the Syari�ah and Civil Law.First Edition 2010, 9789971775964, Soft Cover.....

   SGD   30
  • Muslim Law In Wealth and Estate Transfer

   Muslim Law In Wealth and Estate TransferSadali Rasban & Dr. Ismail Mohd@ Abu HassanIt is important that the reader must read and analyse the principle of the mechanism used with an open mind. Readers must also be reminded to take reference to Syari�ah (Quran, Hadith, etc.), not just opinions or past practices. One must not analyse this principle by taking reference from other mechanisms like the Wasiyyah or the Farai�d principles.These books hopes to motivate Muslims to be responsible in planning for their wealth transfer in accordance with the Syari�ah and Civil Law.First Edition 2010, 9789971775957, Soft Cover....

   SGD   40
  • Joint Tenancy - The Shariah Perspectives

   Joint Tenancy - The Shariah PerspectivesSadali RasbanWithin the Muslim community in Singapore, the different interpretations of Joint Tenancy�adopted by Civil Law and Fatwa Committee have proven to be problematic to many surviving dependents. What are the ways to overcome or prevent such problems?First Edition 2009, 9789971775896, 59 pp. Soft Cover�....

   SGD   15
  • Dying Intestate

   Dying IntestateSadali RasbanWhat happens when a Muslim dies without leaving a will? What are the considerations to take when disposing the deceased's wealth? What are the steps a Muslim can take to ensure the protection and maintenance of loved ones after his/her death?Fisrt Edition, 9789971775902, 24 pp. Soft Cover�....

   SGD   8
  • Pedoman Mu'amalat dan Munakahat

   Pedoman Mu'amalat dan MunakahatHaji Osman JantanBuku ini padat dengan penjelasan yang berpandukan nash-nash Al-Quran dan Sunnah yang mendasari istimbath hukum dan disertakan hikmat-hikmat syariatnya. Kandungannya disediakan dengan sistematik dan bahasanya mudah diikuti dan difahami.Cetakan Kedua 2006. 9971-77-419-4. 252 m/s.....

   SGD   15
  • Panduan Haji, Umrah dan Ziarah

   Panduan Haji, Umrah dan Ziarah�Ja'far Banafi'Mengandungi panduan ibadat haji yang insyaAllah dapat memberikan manfaat dan kepuasan kepada sekalian bakal haji dan mereka yang sedang mempelajari amalan haji itu.Cetakan Ketiga 2005. 9971-77-405-4. 296 m/s.....

   SGD   16
  • Bimbingan Mu'minin (Jawi)

   Bimbingan Mu\\\'mininImam GhazaliPenterjemah: Syed Ahmad SemaitRingkasan kitab besar Ihya� Ulumiddin ini mengenalkan kita kepada aspek-aspek ibadat dan adat kebiasaan manusia, dan membicarakan perkara yang membinasakan manusia dan perihal yang menyelamatkannya.Rumi: Cetakan Kelima belas 2007. 978-9971-77-266-6. 873 m/s.Jawi: Cetakan Ketujuh 2006. 9971-77-261-2. 901 m/s.....

   SGD   34
  • Masalah Sufi

   Masalah SufiAbu Said AlkharrazPenterjemah: Syed Ahmad SemaitMembicarakan sifat Kebenaran dan ahli kebenaran yang dianggap oleh para Salaf Saleh sebagai salah satu syarat pegangan hidup kaum Sufi, dan tiga tujuan penting: jalan keselamatan menuju kepada Allah, pintu-pintu kebenaran dan maqam-maqam orang ahli kebenaran. Cetakan Kedua 1999.9971-77-002-4. 147 m/s.....

   SGD   12
  • Petunjuk Jalan Thariqat & Penuntun Hidup Bahagia

   Petunjuk Jalan Thariqat & Penuntun Hidup Bahagia(Risalatul Murid & Risalatul Mudzakarah)Imam Habib Abdullah HaddadPenterjemah: Syed Ahmad SemaitBuku pertama berkisar sekitar ilmu thariqat dan ahli-ahli thariqat, iaitu orang yang memilih yang bersih dari yang kotor dalam mengarahkan diri menuju ke jalan akhirat. Buku yang kedua membincangkan perbezaan takrif �hidup bahagia� antara umum dan ahli tasawuf, yang menganggap �hidup bahagia� bererti hidup aman sentosa sesudah mati. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki.Cetakan Ketiga 2003.9971-77-039-3. 176 m/s.....

   SGD   25