0 Items in your cart – View Cart

Welcome Guest. Register to sign in

Sign In New User Forgot Password

  • Dakwah Yang Sempurna Peringatan Yang Utama K/N

   Dakwah Yang Sempurna Peringatan Yang Utama(Ad-Da\'wah At-Tammah)Penterjemah: Syed Ahmad SemaitMenghuraikan pandangan Islam dalam segala pancaroba hidup dan dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi serta pendapat para ulama salihin. Juga sesuai untuk mereka yang berminat dengan polisi pentadbiran Islam.Kulit Tebal:Cetakan Kedua 2005. 9971-77-401-1. 299 m/s.....

   SGD   12
  • Kumpulan Doa dan Zikir/ Al-Adzkar (Jawi)

   Kumpulan Doa dan ZikirImam NawawiPenterjemah: Syed Ahmad SemaitBuku Al-Adzkar/Kumpulan Doa dan Zikir yang disusun oleh Imam Nawawi ini padat dengan bimbingan bertakwa kepada Allah Ta�ala dan petunjuk ke arah pencapaian kebahagiaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi. Amalan yang diketengahkan di dalam buku ini sama ada yang berupa doa, zikir, munajat dan hukum-hakamnya, semuanya dipetik daripada Al-Quran dan Al-Hadis.Rumi: Cetakan Ketiga 2008. 978-9971-77-402-8 . 816 m/s.Jawi: Cetakan Pertama 1999. 9971-77-390-2. 779 m/s.....

   SGD   30
  • Kumpulan Doa dan Zikir/ Al-Adzkar (Rumi)

   Kumpulan Doa dan ZikirImam NawawiPenterjemah: Syed Ahmad SemaitBuku Al-Adzkar/Kumpulan Doa dan Zikir yang disusun oleh Imam Nawawi ini padat dengan bimbingan bertakwa kepada Allah Ta�ala dan petunjuk ke arah pencapaian kebahagiaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi. Amalan yang diketengahkan di dalam buku ini sama ada yang berupa doa, zikir, munajat dan hukum-hakamnya, semuanya dipetik daripada Al-Quran dan Al-Hadis.Rumi: Cetakan Ketiga 2008. 978-9971-77-402-8 . 816 m/s.Jawi: Cetakan Pertama 1999. 9971-77-390-2. 779 m/s.....

   SGD   30
  • Pedoman Tafsir (Juz Amma)

   Pedoman Tafsir (Juz Amma)Haji Osman JantanDi samping terjemahan dan tafsir ayat demi ayat, penulis menjelaskan sebab-sebab turunnya dan persesuaian surahnya dengan surah yang sebelumnya. Penulis juga lengkapkan sekali dengan pengetahuan tentang surah Makkah dan Madinah dan di akhir setiap surah disajikanpula tafsir keseluruhannya. Naskhah ini merupakan kumpulan kuliah-kuliah Subuh, Dhuha dan Maghrib yang diberi penulis di masjid-masjid di Singapura.Cetakan Pertama 2005. 9971-77-546-8. 484 m/s. ....

   SGD   22
  • Bimbingan Menempuh Jalan Lurus

   Bimbingan Menempuh Jalan LurusM. Abdai RathomyMengumpulkan sebanyak 130 hadis Rasulullah S.A.W. yang wajar dipelajari kaum Muslimin untuk menguat dan meneguh amalan dan ibadat sehariannya sesuai dengan apa yang dituntut oleh agama Islam.Cetakan Pertama 2004. 9971-77-528-X. 930 m/s....

   SGD   30
  • Untaian Mutiara Hadits-Hadits Rasulullah s.a.w

   Untaian Mutiara Hadits-Hadits Rasulullah s.a.wDr. Ahmad Umar HasyimDisadurkan oleh: M.Abdai RathomySebanyak 150 hadis penting dibicarakan biar ia yang bertalian dengan nilai-nilai adab-susila dan dari segi hukum-hakam.Cetakan Kedua 2005. 9971-77-493-3. 752 m/s....

   SGD   28
  • Hadis Qudsi

   Hadis QudsiSyed Ahmad SemaitMengumpulkan sebanyak 272 Hadis Qudsi. Ia memberi pengajaran pokok dalam subjek penting seperti i�tikad, kebatinan, perhambaan manusia kepada Tuhan, tabiat, amal, qadar dan qadha� Tuhan.Cetakan Keenam 2004. 981-00-7271-6. 648 m/s. ....

   SGD   26.4
  • Kuliah Subuh

   Kuliah SubuhSusunan & Ulasan: Syed Ahmad SemaitMembincangkan dengan terperinci 40 Hadis yang dipilih Imam Nawawi bagi para pelajar permulaan dalam ilmu syariah lalu diulas dan dicungkil fakta-fakta pentingnya dari kitab Fitahul Mubin karya Ibnu Hajar. Cetakan Kesembilan 2003. 9971-77-305-8. 741 m/s ....

   SGD   28
  • Mu'jizat AL-Quran

   Mu'jizat Al-Quran(Mu'jizatul-Quran)Muhammad Mutawalli Sya'rawiPenterjemah: Syed Ahmad SemaitMenjawab orientalis yang mempersoalkan kesucian Al-Quran. Membicarakan ayat-ayat Al-Quran yang kontroversial melalui cara yang sesuai menurut kehendak pemikiran moden yang kerap mengukur semua hakikat alamiah berpandukan kepada pencapaian ilmu sains dan teknologi.Edisi Terkumpul Ketiga 2004.9971-77-497-6. 608 m/s....

   SGD   30
  • Samudera Al-Fatihah

   Samudera Al-FatihahBey ArifinBuku ini membentangkan kandungan Surah Al-Fatihah, dan membicarakan makna dan maksud setiap ayat yang patut difahami dan didalami setiap muslimin.Cetakan Kesebelas 2004. 9971-77-125-X. 299 m/sBuku ini membentangkan kandungan Surah Al-Fatihah, dan membicarakan makna dan maksud setiap ayat yang patut difahami dan didalami setiap muslimin.Cetakan Kesebelas 2004. 9971-77-125-X. 299 m/s....

   SGD   10
  • Tak Ada Derita Abadi

   Tak ada seorangpun yang luput dari duka dan derita. Namun tak banyak dari mereka yang merasakan kenikmatan dalam deritanya.Merasakan kenikmatan dalam derita? Ya, bagaimanakah caranya?Bacalah buku ini, niscaya akan berubah cara pandangan anda dalam menyingkapi setiap ujian yang anda alami.....

   SGD   15.5
  • Sempurnakah Shalatmu

   Saya kira belum ada buku yang membahas seputar shalat dan sunnah-sunnahnya, yang sesempurna buku ini. Satu persatu amalan shalat dan sunnah-sunnahnya di bahas dan dilengkapi dengan doa-doa pula. Sungguh shalat adalah tiang agama, maka sempurnakanlah tiang agama anda melalui buku yang ditulis oleh ulama yang menampung lautan ilmu ini. Beli dan amalkan isinya, maka anda akan merasakan bobotnya.....

   SGD   15.2
  • Imam Al-Ghazali Versus Penganut Kebatinan

   "Aku lihat kau mengklaim kesempurnaan ilmu pengetahuan. Dengan timbangan apa engkau mengukur kebenaran pengetahuanmu?"Inilah pertanyaan seorang penganut kebatinan ketika suatu saat mendapat kesempatan berdialog dengan Imam Al-Ghazali. Berangkat dari peristiwa dialog tersebut, kemudian Imam Al-Ghazali menulis buku ini.Sang maestro sufi menunjukkan kedalaman ilmunya melalui penjelasan secara gamblang tentang dasar-dasar logis yang dimilikinya dalam meyakini kebenaran. Setiap penjelasannya disampaikan secara unik, cerdas dan indah. Ia menyandarkan proses dialog ini dengan berguru kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil ketika beradu argumentasi dengan ....

   SGD   7
  • Menjinakkan Nafsu Musuh

   Buku ini merupakan bacaan wajib bagi mereka yang memiliki sedikit saja niat untuk menjadi lebih baik dengan cara mampu mengendalikan nafsunya. Nafsu adalah musuh dalam selimut yang mesti dikenali. Jika sang musuh dibiarkan berkeliaran dan kita tak menyadarinya, maka hidup kita akan berakhir dalam penyesalan. ....

   SGD   7
  • Mengapa Doaku Tak Makbul?

   Melalui buku ini anda akan di ajak mengenali seluk beluk doa, adab untuk mendapatkan doa yang mustajab, dengan dilengkapi doa-doa para nabi yang termuat dalam al-Quran dan al-Hadits.....

   SGD   6
  • Berdiri Di Depan Cermin

   Buku ini sesuai dengan judul terjemahannya, mengajak kita untuk , mengenali dan menemukan diri kita yang sesungguhnya.Penyajiannya yang ringan dan dalam gaya bertutur tanpa dijejali oleh berbagai teori, mengantarkan pembaca untuk dapat membangun konsep diri yang benar.Bacalah dan temukan diri anda yang sesungguhnya.....

   SGD   15.8
  • Belajar Dari Orang Gila

   Buku ini merupakan salah satu buku terbaik versi UNESCO pada world book year, di Buenos Aieres. Buku ini ingin menjelaskan keluarbiasaan tradisi berpikir dan mengajar di kalangan sufi. Sebagian sufi seringkali memberikan pelajaran dan ilmu lewat sesuatu yang "di luar kewajaran" logika manusia biasa.Kedalaman ilmu mereka dapat membuat manusia biasa merasa terkejut dan terperangah atas cara-cara mereka menyelesaikan persoalan ataupun memberikan pelajaran hidup.Anda tak harus menghabiskan buku ini sekaligus. Cukup bagi anda untuk menjadikannya bacaan di waktu senggang. Walaupun kami meragukan anda dapat menahan diri untuk tak segera melahap buku....

   SGD   10.2
  • Dari Sinilah Jalannya

   Keterbelakangan dunia Islam adalah sebuah realitas yang tak dapat dipungkiri. Dan yang lebih buruk, keterbelakangan ini selalu diidentikkan dengan citra Islam sebagai sebuah pegangan hidup.Muhammad al-Ghazali sebagai seorang ulama, da`i, dan pemikir Islam menorehkan perenungan dan keprihatinannya atas situasi umat Islam tersebut lewat buku ini.Buku ini berisi pengalaman beliau ketika melihat langsung keadaan muslim di berbagai belahan dunia, sehingga membuat beliau mampu memadukan studi kritis dan data empiris dalam karya ini.....

   SGD   10.2
  • Kiat Menghindari Jebakan Setan

   Setan adalah penghalang utama bagi seseorang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka telah berjanji untuk menyesatkan setiap anak Adam agar keluar dari jalan yang lurus.Dikemas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, buku ini memaparkan dan mengupas tuntas jati diri, sepak terjang, tipu daya dan berbagai muslihat setan yang terkutuk. Dilengkapi pula dengan kiat-kiat agar kita dapat menghindar dari perangkap dan jebakan setan. Kandungan buku ini amat sangat layak untuk disimak oleh setiap muslim yang benar-benar mempedulikan nasib kehidupan mereka di dunia dan lebih-lebih keselamatan di akhirat kelak.....

   SGD   10.5
  • Bahagia Tanpa Duka

   Bagi anda yang berencana untuk membangun rumah tangga, yang ingin menata kembali rumah tangga anda yang kehilangan arah, atau sekedar ingin memperkokoh bangunan rumah tangga Islami yang telah anda miliki; buku ini dapat menjadi sarana yang mencerahkan. Semoga bermanfaat.....

   SGD   9.5
  • Kenalilah Aqidahmu

   Buku ini sangat penting dan perlu untuk menghadapi persoalan-persoalan keagamaan dalam menghadapi hidup yang semakin rumit.Buku ini membahas masalah khilafiyah, terutama dalam masalah akidah, seperti masalah maulud, tahlil, tawassul, istighatsah dan beberapa persoalan lain yang sering dianggap sebagai perbuatan syirik oleh kalangan tertentu... Lihat Selengkapnya. Selain itu juga ada pembahasan masalah fikih dan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi ummat. Terbitnya buku ini bukan dimaksudkan untuk memperlebar jurang perbedaan antara berbagai pendapat, tapi justru untuk membuka wawasan sehingga kita dapat menghargai perbedaan pendapat yang ....

   SGD   17.2
  • Menuju Redha Allah Dengan Kesempurnaan Akhlak

   Buku ini, membahas pengertian dan nilai akhlak menurut syariat serta makna akhlak penting bagi orang muslim dalam meraih ridha Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adalah suatu keharusan bagi kita untuk selalu mengusahakan akhlak yang baik. Untuk itu beberapa contoh dalam buku ini patut kita renungkan.....

   SGD   12